Leveringsvoorwaarden van de Speeldoosjes Webwinkel

de Speeldoosjes Webwinkel is een onderdeel van de Toverkamer

Deze leveringsvoorwaarden en overige condities zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tussen koper en de Toverkamer, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 04064498.
 
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de rechtspersoon die aan de Toverkamer opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.

* Alle aanbiedingen van de Toverkamer zijn vrijblijvend. De Toverkamer behoud zich het recht de prijzen te wijzigen om welke reden dan ook.

* Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW.

* Recht op reclame op moment van bestellen. Mits met de Toverkamer anders is overeengekomen. Dit geldt niet voor aanbiedingen.
* Als een product niet aan de verwachtingen voldoet heeft de koper het recht op retour zenden binnen 8 dagen na ontvangst. De kosten van het retour zenden komen op rekening van de koper. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd in de originele verpakking en wanneer het product onbeschadigd is. Na ontvangst zal de Toverkamer zo spoedig mogelijk het orderbedrag, exclusief de verzendkosten, terugstorten op het rekeningnummer van de koper.

* Als een product ondanks scherpe controle door de Toverkamer, om wat voor reden dan ook beschadigd bij koper aankomt heeft deze het recht het beschadigde product om te ruilen voor een onbeschadigd exemplaar. De koper dient dan binnen 10 dagen de Toverkamer hiervan op de hoogte te stellen en het beschadigde product in de originele verpakking binnen twee weken retour te zenden aan de Toverkamer. De kosten van het retour zenden neemt de Toverkamer voor zijn rekening. Na ontvangst zal de Toverkamer dan zo spoedig mogelijk een nieuw en onbeschadigd exemplaar aan de koper toezenden en de gemaakte verzendkosten vergoeden.
Wordt een beschadigd product later aangemeld dan worden de verzendkosten gedeeld. Na 2 maanden vervalt de mogelijkheid tot omruilen.

* Betaling dient bij het plaatsen van uw bestelling te geschieden middels iDeal, PayPal of anderzijds door overmaking van het totale orderbedrag op het rekeningnummer van de Toverkamer onder vermelding van het factuurnummer.

* Indien de betaling van een bestelling na 10 werkdagen niet is voldaan, neemt de Toverkamer aan dat er geen prijs meer op de producten wordt gesteld en zal de bestelling geannuleerd worden.

* De Toverkamer behoud zich het recht om te allen tijde bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren.

* Wanneer het totale bedrag van de bestelling op het rekeningnummer van de Toverkamer is bijgeschreven, worden de bestelde producten verzonden. De duur van de betalingsverwerking is afhankelijk van de door koper gekozen betalingsvorm.

* In principe worden alle goederen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling verzonden. Hiervan uitgesloten zijn producten die vanwege omvang en gewicht buiten de standaard pakketpost vallen en zodoende op een andere wijze moeten worden verzonden. Alle levertijden zijn indicatief.

* Wanneer bestelde producten om wat voor reden dan ook niet voorradig zijn, wordt de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In zo'n geval kan in overleg een nieuwe overeenkomst tussen koper en de Toverkamer gesloten worden. Wanneer dit voor een van beide partijen niet naar tevredenheid geschied kan deze zonder opgaaf van reden de bestelling annuleren. Het eventueel reeds betaalde bedrag van de bestelling wordt dan zo spoedig mogelijk terug gestort op rekening van koper.

* Standaard pakketten worden door de Toverkamer met de pakketservice van PostNL verzonden.

* Voor verzendingen binnen Nederland van grotere en zware pakketten alsook voor bijvoorbeeld groot meubilair zoals bankstellen schakelt de Toverkamer een koerier in. Indien nodig neemt deze van te voren contact met koper op. Samen met koper wordt dan een eventuele plaats, datum en tijdstip bepaald waarop de goederen worden geleverd.

* De kosten die de Toverkamer in rekening brengt voor verzendingen van standaard pakketten binnen Nederland zijn dan ook gebaseerd op de pakkettarieven van PostNL. Voor verzendingen tot 10 Kg wordt € 6,95 in rekening gebracht. Voor verzendingen met een gewicht tussen de 10 Kg en maximaal 30 Kg binnen Nederland brengt de Toverkamer een bedrag van € 13,25 in rekening.

* Voor de kosten van verzendingen buiten Nederland hanteert de Toverkamer de pakkettarieven internationaal van PostNL.

* De kosten voor het vervoer van grotere en zwaardere pakketten binnen Nederland worden bepaald door het te verrijden aantal kilometers van de Toverkamer te Meppel naar koper. De Toverkamer hanteert hiervoor de volgende tabel: 

€ 25,- Tot 10 Km

€ 50,- Tussen 10 en 75 Km

€ 75,- Vanaf 75 Km (excl. waddeneilanden)

Voor deze extra kosten wordt voor verzending zo spoedig mogelijk door de Toverkamer contact opgenomen met koper. Na overleg dienen deze kosten op het rekeningnummer van de Toverkamer te worden overgemaakt. Voor levering naar een van de waddeneilanden zal in overleg met koper een prijs worden opgemaakt.

* De Toverkamer is niet aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelde producten als gevolg van onder andere: het verkeer, weersinvloeden, verkeerd gebruik van het internet of ander communicatiemiddel.

* In geval van overmacht heeft de Toverkamer het recht de overeenkomst tussen koper en de Toverkamer naar eigen inzicht voort te zetten dan wel te annuleren. De Toverkamer zal te allen tijde proberen een en ander in zo goed mogelijk overleg met koper af te handelen.

* Bij afwijking van de overeenkomst tussen koper en de Toverkamer, kan in geen enkel geval de Toverkamer verplicht worden tot het betalen van schadevergoeding.* Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestellingen en voor intern gebruik. De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt.

uw winkelmand

Bekijk inhoud
Wis inhoud
subtotaal€ 1669.40Onze collectie

Bekijk ook eens